Regler på dansk

§1 Autonom robot
Køretøjerne skal være fuldstændigt autonome: Ingen kommunikation mellem omverden og køretøj er tilladt, når køretøjet har påbegyndt banen. En kørsel / et forsøg vil blive afbrudt, hvis et køretøj forlader området afmærket med afmærkningstape, eller hvis en deltager rører køretøjet.

§2 Kørsel
Hvis køretøjet ikke når frem til den første port hurtigt nok (svarende til at den har haft en gennemsnitshastighed under 0.25 m/s) vil denne port lukkes og kørslen afbrydes. Kørslen kan også blive afbrudt andre steder på banen, hvis køretøjet ikke foretager væsentligt fremskridt i et vist tidsrum. For at sikre en hurtig og effektiv afvikling vil deltagere desuden kunne diskvalificeres, hvis de ikke er parate til start, når det er deres tur.

Portene vil ikke alle være fast monteret, men det er tilladt at berøre porte og forhindringer - på en ikke forsætlig destruktiv måde. Er en port væltet inden passagen vil dommeren afgøre om den er passeret. Dommeren kan desuden afbryde kørslen, hvis den skønnes forsætlig destruktiv.

Alle hold gennemkører banen 2 gange under konkurrencen. Afbrydes en kørsel, vil det antal point, der er opnået inden afbrydelsen være gældende for kørslen. Kun den bedste af de 2 kørsler giver point.

Startrækkefølgen i finalen vil være bestemt af antal point i kvalifikationsrunden, således at dem med færrest point starter først. Startrækkefølgen i kvalifikationsrunden bestemmes af arrangørerne (senest 1 time før start).

§3 Restriktioner
Hverken banen eller omgivelserne må ændres for at gøre opgaven nemmere for robotten. Et køretøj kan have sensorer, computere og styresystemer ombord, motorer, energikilder, og bremser. Der er ingen restriktioner på størrelse, udover at køretøjerne skal være i stand til at komme gennem portene. Køretøjet må ikke indeholde forbrændingsmotor og må i øvrigt ikke udgøre en fare for publikum.

§4 Point
Point gives for gennemført forhindring, som beskrevet for banen. Hver point tæller kun een gang selvom forhindringen passeres flere gange. En port er passeret når hele køretøjet inklusive sensorer er mindst 1 cm på den anden side af porten.

En kørsel er afsluttet, når målet er nået, eller når holdlederen eller dommerne siger "stop".

Har flere hold samme antal point vil der blive arrangeret omkørsel for de berørte hold, dog kun for kampen om 1.-3. pladsen og deltagelse i finalen (15-16 plads i kvalifikationsrunden). Er f.eks. 2. pladsen delt mellem 3 hold vil disse deltage i en omkørsel om 2., 3. og 4. pladsen, i omkørslen vil gennemførselstiden blive afgørende, hvis der fortsat er pointlighed. Point opnået i omkørsler giver ikke point-penge. En eventuel omkørsel vil finde sted umiddelbart efter sidste konkurencekørsel.

§5 Adgang til banen
To timer før konkurrencens start vil banen blive afspærret, og den kan derefter først benyttes, når konkurrencen afvikles. Under disse to timer kan porte og udgreninger eventuelt flyttes (men banen vil dog stadig være i overensstemmelse med ovenstående beskrivelse). En indkodning af banens eksakte forløb vil derfor ikke kunne forventes at være tilstrækkeligt.

§6 Unik robot
Den anvendte robot skal være unik i konkurrencen, ligesom ingen personer på et hold må deltage på andre hold.

§7 Tvister
Arrangørerne afgør reglernes fortolkning.